Popis tras

 • Trasa 35km vede z hřiště kolem větrného mlýna. Dále se dáte po vlastním značení (bílý trojúhelník) do skal Rudického propadání, pak přes pilu ke Klostermanově studánce a odtud po zeleném značení do Křtin. Ze Křtin dále po červené turistické značce přes Lhotky do Bukovinky kde je pro tuto trasu 1. kontrola - Hospoda nad Rakovcem. Zde je připraveno občerstvení (párek + hořčice, chléb). Z Bukovinky dále pokračujte po silnici směrem k Bukovině, těsně před ní odbočíte doprava na cyklotrasu č. 5081 a přímo ke kontrole "Pod Proklestem" . Lesní cestou pokračujte kolem osady Bystřec ke Kůlně, kde je další kontrola. Pak se dáte kolem rybníka Olšovec až ke hrázi a odtud k rybníku Dýmák. Tam Vás čeká poslední kontrola. Od ní přes pilu zpět do Rudice.

 • Trasa 25km je shodná jako trasa 35km, avšak vynechává smyčku směrem na Bukovinku, kdy ve Křtinách v půli kopce se dáte po vlastním značení (bílý trojúhelník) ke knotrole "Pod Proklestem". Dále jako trasa 35km.

 • Trasa 15km je shodná jako trasa 25km jen ke kontrole "Pod Proklestem", dále se pokračuje přes vrch "Chochola" ke kontrole u Dýmáku.

 • Trasa 5km vede propadáním nad pilou přes silnici nad hájenku až na vrch "Chochola", dále pak společně s trasou 15km přes kontrolu u Dýmáku zpět do Rudice.

  Zajímavosti na trasách

 • Obec Rudice
 • Rudické propadání
 • Větrný mlýn "Větřák" Rudice
 • Městys Křtiny
 • Osada Bystřec