Termín konání:

13.10.2018
Start z fotbalového hřiště 7:30 - 9:30

Příští termín:
12.10.2019

Zakladní informace o pochodu

Turistický pochod každoročně pořádá TJ SOKOL Rudice. Start je z fotbalového hřiště (areál pod Lípou) v čase 7:30 - 9:30.
K dispozici Vám jsou trasy délek 5km, 15km, 25km a 35km.
Občerstvení zajištěno na 1. a 2. kontrole, v císli za své teplé párky, káva, čaj.
Odměnyjsou přirpaveny pro nejmladší, nejstarší a nejzvdálenější účastníky.
Těsíme se na Vaši účast !